ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chỉ thị tăng cường công tác quản lý hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian gần đây tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường hoạt động biến tướng không đúng nội dung đăng ký trong giấy phép, phát sinh các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy, cờ bạc… ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, gây bức xúc trong dư luận xã hội. nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do một số cơ sở kinh doanh chạy theo lợi nhuận đã cố tình làm trái quy định của pháp luật; cơ chế phân công và phối hợp trong công tác quản lý giữa các ngành, các cấp chưa có sự đồng bộ, chặt chẽ; hình thức mức độ xử phạt vi phạm hành chính còn thấp, mới chỉ mang tính chất cảnh cáo, chưa đủ sức răn đe… Để tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karraoke, dịch vụ vũ trường, ngày 19/10/2020 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND, chỉ đạo các đơn vị địa phương có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được pháp luật quy định để triển khai các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh lĩnh vực này theo quy định của pháp luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; tham mưu UBND tỉnh công bố, công khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực này theo quy định của pháp luật; chủ trì phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm.

Cơ quan Công an tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đủ điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự về phòng cháy, chữa cháy hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy cho các tổ chức cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường theo thẩm quyền. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật về an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ và tiếng ồn. Xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ này và thông báo kết quả xử lý đến các cơ quan có liên quan.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng nhiệm vụ hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường thực hiện đúng các quy định của pháp luật theo từng lĩnh vực; đồng thời phối hợp với với các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Cục Quản lý thị trường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tích cực hưởng ứng và tham gia các nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phát động phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các điển hình đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh lành mạnh, tích cực tham gia công tác xã hội. Vận động quần chúng, nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác, bài trừ tệ nạn xã hội và các hoạt động vi phạm pháp luật trên địa bàn dân cư. Khuyến khích, động viên khen thưởng kịp thời và đưa ra các biện pháp đảm bảo an toàn đối với tổ chức, cá nhân phát hiện, tố giác tội phạm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động này; phối hợp cung cấp thông tin các hộ kinh doanh đăng ký mã ngành kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; công bố công khai các thủ tục hành chính, thực hiện và chịu trách nhiệm việc cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh loại hình dịch vụ này theo quy định khi được ủy quyền.

X.L

Tin đã đưa
  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ( 16/10/2020 )
  • Biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù năm 2021 ( 16/10/2020 )
  • ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH ( 13/10/2020 )
  • Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ( 12/10/2020 )
  • Quy định mới về kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức ( 07/10/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk