ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • CHI TIẾT VĂN BẢN Tìm kiếm
  Số / ký hiệu 01/2018/NQ-HĐND
  Nội dung trích yếu Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cư Kuin
  Ngày ban hành 19/12/2018
  Hình thức văn bản Nghị quyết
  Cơ quan ban hành Huyện Cư Kuin
  Ghi chú
  ---------------------------- Tài nguyên và Môi trường
  File đính kèm Download