ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Cấp phiếu lý lịch tư pháp
 • HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
 • Cấp bản sao trích lục hộ tịch
 • Xác nhận có quốc tịch Việt Nam
 • Xác nhận là người gốc Việt Nam
 • BỔ TRỢ TƯ PHÁP
 • Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật
 • Đăng ký hoạt động các tổ chức hành nghề luật sư
 • Đăng ký hoạt động văn phòng công chứng
 • VĂN BẢN
 • Kiểm tra văn bản QPPL
 • Thẩm định văn bản QPPL
 • HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP - KẾT QUẢ CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH
  Click vào đây để xem kết quả hồ sơ cấp bản sao giấy tờ hộ tịch


  Đang cập nhật...

   

  Tin đã đưa