ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • HUYỆN EA SÚP Tìm kiếm
  Số/ký hiệuNội dung trích yếuNgày ban hành
  01/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 24/10/2014
  1919/QĐ-UBND Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước của huyện Ea Súp 20/08/2013
  01/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Biên tập và quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên Trang thông tin điện tử huyện Ea Súp 30/07/2013
  42/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an huyện - Ban Chỉ huy Quân sự huyện - 4 Đồn biên phòng 735, 737, 739, 741 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn huyện Ea Súp 14/01/2013
  02/2011/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung và đính chính một số nội dung Quy chế làm việc của UBND huyện Ea Súp khóa IX, nhiệm kỳ 2011-2016 (được ban hành kèm theo Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND huyện Ea Súp) 13/10/2011
  1667/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chế độ báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện 16/08/2011
  618/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết các vụ vi phạm hành chính trên lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn huyện Ea Súp 28/03/2011
  522/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về nhiệm vụ, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân huyện Ea Súp 05/05/2010
  325/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy định công tác xét khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo An ninh - Quốc phòng 16/04/2009
  475/QĐ-UBND Ban hành Bảng phân loại vị trí đường phố trên địa bàn thị trấn Ea Súp để làm cơ sở tính thuế nhà đất 23/03/2007
  12/2006/NQ-HĐND Phương án đặt tên đường Trung tâm thị trấn Ea Súp - Huyện Ea Súp 20/01/2006
  05/CT-UB Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, bảo vệ rừng; phòng chống cướp có vũ trang, buôn lậu, xâm nhập, vượt biên và tội phạm khác trên biên giới 03/08/2004
  04/2004/CT-UB Kiểm tra xử lý văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành 18/06/2004
  1