ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC CHUYÊN MỤC
 • Công chứng - chứng thực
 • Hộ tịch,quốc tịch,lý lịch tư pháp
 • Lĩnh vực khác
 • HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, LÝ LỊCH TƯ PHÁP Gửi câu hỏi
  ỦY QUYỀN

  Tôi xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cá nhân số 1 và số 2. Nhưng do tôi công tác tại TP Hồ Chí Minh nên tôi muốn hỏi: Tôi có được ủy quyền cho Cha (Bố) nhận kết quả không? Xin cảm ơn.

  ( HOÀNG THỊ KIM NHI - 28/12/2012 )

         Vấn đề bà hỏi, chúng tôi trả lời như sau:

        Luật lý lịch tư pháp, cụ thể là tại khoản 3 Điều 45, khoản 2 Điều 46 quy định: Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.

         - Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

         Đối chiếu với quy định nêu trên cho thấy việc nhận Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và 2 không cần phải làm thủ tục ủy quyền.

         Trong trường hợp này, bà phải đưa Giấy biên nhận hồ sơ về yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp do bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp (Cung cấp khi bà nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp) cho cha bà để nộp lại cho bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả khi nhận kết quả tại Sở Tư pháp.

  PHÒNG LÝ LỊCH TƯ PHÁP                

  Câu hỏi cùng chuyên mục
 • LÀM GIẤY KHAI SINH (Nguyễn Văn Năm - 08/10/2012 )
 • TƯ VẤN VỀ THỦ TỤC GHI CHÚ KẾT HÔN (Phan Cẩm Ngọc - 14/08/2012 )
 • CÂU HỎI VỀ LĨNH VỰC TƯ PHÁP (Nguyễn Văn Hiệp - 09/05/2012 )
 • THAY ĐỔI HỌ TÊN (Lê Hùng Thiên Vũ - 13/12/2011 )