ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Quy định mới về trả lương qua tài khoản cá nhân từ 01/01/2021

Việc trả lương qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) từ năm 2021 sẽ có sự thay đổi, theo đó tại khoản 2 Điều 96 của Bộ luật Lao động năm 2019 quy định:

- Lương của người lao động được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua thẻ ATM của người lao động được mở tại ngân hàng.

- Trường hợp trả lương qua thẻ ATM của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Như vậy, từ ngày 01/01/2021, khi Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành thì trách nhiệm trả các loại phí liên quan đến mở tài khoản ngân hàng để trả lương và phí chuyển lương hoàn toàn thuộc về người sử dụng lao động. Trước đây Bộ luật Lao động năm 2012 chỉ quy định trường hợp trả lương qua thẻ ATM, người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản.

Ngoài ra, liên quan đến trả lương qua thẻ ATM, Bộ luật Lao động năm 2019 có một số điểm mới liên quan đến lương, thưởng của người lao động, như:

- Người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê cho người lao động mỗi lần trả lương;

- Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam có thể trả lương bằng ngoại tệ.

- Thưởng không chỉ bằng tiền mà bằng hình thức khác, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động…

Hồng An

 

 

Tin đã đưa
  • Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết thi hành Luật ( 26/10/2020 )
  • Thêm đối tượng được hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 ( 23/10/2020 )
  • Chỉ thị tăng cường công tác quản lý hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh ( 21/10/2020 )
  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ( 16/10/2020 )
  • Biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù năm 2021 ( 16/10/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk