ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Sở Tư pháp sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019
Chiều ngày 19/7/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Nguyễn Minh Thuận - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Sở; Trưởng (Phó) phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Minh Thuận - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp
Trong 6 tháng đầu năm 2019, các nhiệm vụ công tác Tư pháp đã được khẩn trương triển khai thực hiện và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Kết quả nổi bật nhất phải kể đến là công tác thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng, trong đó đã chú trọng thực hiện và đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Kế hoạchrà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh kỳ 02 (2014 - 2018); công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được đẩy mạnh thực hiện và tiếp tục được hoàn thiện về thể chế; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân, đặc biệt là đã chuẩn bị các điều kiện, nội dung để tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hình sự năm 2015”, gắn với hoàn thành tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; công tác hành chính tư pháp đã hoàn thành đánh giá kết quả 05 năm triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp được thực hiện kịp thời, đúng quy định; công tác bổ trợ tư pháp tiếp tục chú trọng xã hội hóa các tổ chức hành nghề công chứng; công tác trợ giúp pháp lý đã chú trọng vào việc tham gia tố tụng, qua đó kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý.
Bên cạnh đó thì việc triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp vẫn còn một số hạn chế như: chất lượng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chất lượng việc lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa cao; công tác đăng ký hộ tịch tại một số địa phương vẫn còn xảy ra tình trạng sai sót, vi phạm; việc triển khai thực hiện công tác tư pháp tại các địa phương chưa toàn diện; công tác đánh giá, chấm điểm về chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 tại một số địa phương còn thiếu chính xác…
Quang cảnh Hội nghị
Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để các địa phương trao đổi kinh nghiệm, phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp tại cơ sở; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trong 6 tháng cuối năm. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Sở và đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở cũng đã có giải đáp, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giúp các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt hơn công tác Tư pháp trong thời gian tới.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Thuận đã ghi nhận, biểu dương những thành tích ngành Tư pháp tỉnh đã đạt được trong 6 đầu năm 2019; đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế và tập trung thực hiện hoàn thành việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đã đăng ký năm 2019 trong lĩnh vực công tác tư pháp; hoàn thành tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh; tham mưu ban hành và triển khai thực hiện Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước và điều kiện, biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua chuyên đề “Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”...
 Nguyễn Thắm
Tin đã đưa
  • Không được dùng tiền ngân sách nhà nước để nộp phạt vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công ( 22/07/2019 )
  • Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý năm 2019 ( 16/07/2019 )
  • Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 ( 15/07/2019 )
  • Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi ( 15/07/2019 )
  • Nguyên tắc quản lý, sử dụng hồ sơ viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập ( 09/07/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk