ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • CHI TIẾT VĂN BẢN Tìm kiếm
  Số / ký hiệu 04/2016/NQ-HĐND
  Nội dung trích yếu Quy định mức hôc trợ đầu tư xây dựng một số hạ tầng thiết yếu thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020
  Ngày ban hành 04/08/2016
  Hình thức văn bản Nghị quyết
  Cơ quan ban hành Huyện Krông Năng
  Ghi chú
  ----------------------------
  File đính kèm Download