ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong không khí sôi nổi cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 28/5/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham gia của 63 đảng viên trong Đảng bộ. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quang Tân, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cùng các đồng chí trong các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Đảng viên về dự Đại hội cần đề cao tinh thần, trách nhiệm tự phê bình, phê bình nghiêm túc, thẳng thắn góp ý kiến một cách khách quan, toàn diện những việc đã làm được và yếu kém, hạn chế còn tồn tại, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có tư tưởng, năng lực và trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã được nghe các Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên và tham luận của đại diện các chi bộ, đoàn thể… Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tư pháp đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội XI đề ra; chỉ đạo, triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, nhất là việc triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI, XII); cụ thể hóa các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên thành những chương trình hành động, kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế và thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác phát triển và kết nạp Đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra giám sát, lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn… Đặc biệt, với việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn và công tác xã hội, từ thiện, nhiều tập thể cá nhân đã được Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Tư pháp khen thưởng; hàng năm Đảng bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; các đoàn thể đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, tập thể Đảng bộ được Tỉnh ủy tặng Bằng khen “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liên tiếp”; 01 Chi bộ được Tỉnh ủy tặng Bằng khen “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liên tiếp”; 05 lượt đảng viên xuất sắc được Tỉnh ủy tặng Bằng khen; 48 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy tặng Giấy khen; 05 lượt Chi bộ được Đảng ủy tặng Giấy khen “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; đã kết nạp 15 đảng viên mới. Về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: năm 2015 có 01 cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp; năm 2016 có 02 cá nhân được Đảng ủy khối tuyên dương điển hình tiên tiến; năm 2018 tập thể Đảng bộ và 01 cá nhân được Đảng ủy khối tuyên dương điển hình tiên tiến; năm 2019 có 01 tập thể và 01 cá nhân Đảng ủy khối tuyên dương điển hình tiên tiến.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Quang Tân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Sở Tư pháp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung Đảng bộ cần quan tâm, chú trọng tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ,  tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, thực hiện tốt công tác phê và tự phê để góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tập trung tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về pháp luật, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, với sự thống nhất của các đảng viên, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, như: Hàng năm 100% đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập Nghị quyết của Đảng, phấn đấu hàng năm có 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng viên, trong nhiệm kỳ kết nạp 12 đảng viên mới; 100% đảng viên, công chức, viên chức tham gia “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống cho công chức, viên chức và người lao động; phấn đấu giữ vững cơ quan “An toàn về an ninh, trật tự”, “cơ quan văn hóa”; hàng năm các đoàn thể đều đạt vững mạnh trở lên...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở gồm 07 đồng chí. Đồng chí Phan Thị Hồng Thắng, Phó Giám đốc Sở được bầu cử giữ chức vụ Bí thư và bầu 02 đại biểu đi dự đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Có thể khẳng định, Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Sở Tư pháp đã thành công tốt đẹp. Nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra rất nặng nề, yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra./.

Tin: Tuấn Quang, ảnh: X.L

Tin đã đưa
  • Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” ( 27/05/2020 )
  • Triển khai thực hiện các Chương trình kích cầu du lịch nội địa sau dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh ( 25/05/2020 )
  • TIẾP TỤC NÂNG CAO CẢNH GIÁC, KHÔNG CHỦ QUAN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ( 21/05/2020 )
  • Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 ( 19/05/2020 )
  • Tiếp tục thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện ( 19/05/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk