ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 05 nhóm giải pháp cơ bản của ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk trong năm học 2019 - 2020

Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo chủ động tham mưu với chính quyền địa phương các cấp, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, rà soát quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo. Trong đó, đáng chú ý là việc sáp nhập Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk vào Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk để nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Trong đó có việc rà soát, sắp xếp đội ngũ giảng viên, giáo viên gắn với việc bảo đảm quy định về định mức số lượng giảng viên, giáo viên đối với các cấp học và trình độ đào tạo, phù hợp với việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại một cách hợp lý hệ thống, quy mô trường, lớp; giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Thứ ba, nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học; nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc.

Thứ tư, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo.

Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Đáng lưu ý là triển khai thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3,4); triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành.

Thứ sáu, đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục.

Thứ bảy, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

Thứ tám, tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là lớp 1 năm học 2020 - 2021; triển khai có hiệu quả Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025.

Thứ chín, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Với nhiệm vụ này, sẽ triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo; tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục cơ bản, giáo dục chất lượng cao ở cấp phổ thông, củng cố và nâng cao chất lượng trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du…

Để thực hiện tốt 09 nhóm nhiệm vụ trên, UBND tỉnh đề ra 05 nhóm giải pháp cơ bản. Trước hết, ngành Giáo dục và Đào tạo cần hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo. Trong đó, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục; tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; triển khai thực hiện hiệu quả việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước; rà soát các vấn đề trong toàn ngành để chủ động trong chỉ đạo, quản lý; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất hoặc chỉ đạo thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục. Cụ thể là triển khai các chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục các cấp; thực hiện tuyển dụng, sử dụng biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc theo đề án vị trí việc làm; đánh giá, phân loại công chức, viên chức bảo đảm thiết thực, khách quan, công bằng…

Giải pháp thứ ba là tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Trong đó, phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao bảo đảm tỷ lệ chi tối thiểu 20% ngân sách cho giáo dục, trong đó chi thường xuyên bảo đảm tỷ lệ tối thiểu 18% dành cho chuyên môn.

Ngoài ra, công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục và công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo cũng là 02 giải pháp cần tăng cường, đẩy mạnh.

Diễm Xuân

Tin đã đưa
  • Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh ( 09/09/2019 )
  • Mức chi biên soạn tài liệu giáo dục địa phương ( 04/09/2019 )
  • Mức tiền ăn hàng ngày đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh ( 04/09/2019 )
  • Văn bản do cơ quan hành chính nhà nước phát hành phải được tiếp nhận và phát hành bằng văn bản điện tử ( 04/09/2019 )
  • Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp ( 03/09/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk