ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
UBND tỉnh triển khai công tác phòng, chống sốt xuất huyết 05 tháng cuối năm 2019

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm 2019, ngày 05/8/2019 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6304/KH-UBND nhằm triển khai việc khống chế và kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết, không để xảy ra dịch lớn trên địa bàn; giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc, tử vong do dịch bệnh sốt xuất huyết; đẩy mạnh công tác xã hội hóa công tác phòng, chống sốt xuất huyết trong 05 tháng cuối năm 2019,.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người của tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát; củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người, ban chăm sóc sức khỏe ban đầu; các cấp, các sở, ban, ngành và UBND các cấp cần chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết của đơn vị theo các chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác phổ biến các kiến thức pháp luật phòng chống bệnh sốt xuất huyết đến người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ sở giáo dục và các hình thức tuyền thông khác như họp dân, cấp bảng kiểm cho hộ gia đình và hướng dẫn cách diệt muỗi, diệt lăng quang/bọ gậy.

Cơ quan y tế các cấp tổ chức giám sát, phát hiện xử lý ca bệnh, ổ dịch, khoanh vùng và xử lý kịp thời, không để dịch lan rộng và kéo dài; tăng cường công tác giám sát, dự báo theo diễn biến tình hình để có kế hoạch đối phó kịp thời; trong điều trị bệnh nhân cần tổ chức phát hiện, phân loại bệnh đúng để điều trị ngay từ tuyến xã, phường, thị trấn đến tuyến huyện, thị xã, thành phố và tuyến tỉnh; thiết lập mối quan hệ giữa tuyến trung ương, tuyến tỉnh, huyện xã để có sự liên hệ đánh giá diến biến, hỗ trợ chuẩn đoán điều trị bệnh, hạn chế đến mức tối đa trường hợp tử vong. Thành lập tổ xung kích diệt lăng quăng/bọ gậy tại tổ dân phố/thôn; tổ chức chiến dịch loại trừ loăng quăng/bọ gậy triệt để trên địa bàn và duy trì việc thực hiện hàng tuần tại tất cả khu dân cư, hộ gia đình, cơ quan, đoàn thể; có giải pháp thu gom các ổ lăng quăng/bọ gậy nguồn nhu lốp xe, lọ hoa, chậu cây cảnh, dụng cụ phế thải, phuy, bể chứa nước… Cùng với đó, cần đảm bảo công tác hậu cần, chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị, máy phun hóa chất cho công tác phòng chống dịch; đảm bảo nguồn thuốc, vật tư sẵn có cho các cơ sở điều trị tất cả các tuyến; đồng thời, cần thường xuyên kiểm tra, giám sát trong phòng, chống dịch.

Để thực hiện tốt nội dung Kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo dịch theo quy định. Sở Y tế là cơ quan trì, phối hợp với Sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị Quân y, Bộ đội biên phòng, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai ngay các hoạt động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trong toàn tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện phối hợp với các cơ quan y tế cùng cấp tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức truyền thông, phổ biến kiến thức về phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho giáo viên, học sinh, sinh viên; huy động học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động diệt muỗi, loang quăng/bọ gậy tại gia đình và cộng đồng theo hướng dẫn của các ngành y tế. Cùng với đó, Sở Tài chính cân đối ngân sách đảm bảo cấp bổ sung kinh phí kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh ở tỉnh, hướng dẫn UBND cấp huyện đảm bảo kinh phí phòng chống dịch tại địa bàn theo phân cấp ngân sách; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần nắm bắt diễn biến bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn để có sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt và chịu trách nhiệm nếu để bệnh lan rộng trên địa bàn.

X.L

 

Tin đã đưa
  • Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ( 13/08/2019 )
  • Công điện khẩn ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ( 09/08/2019 )
  • Các văn bản quy phạm pháp luật được thông qua tại Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân tỉnh Khóa IX ( 06/08/2019 )
  • Quy định về số lượng, mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng thuộc các xã, phường, thị trấn ( 02/08/2019 )
  • Một số quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa ( 01/08/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk