ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Nâng mức vay ưu đãi đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động

Ngày 23/9/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Theo đó, các mức vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP đã được Nghị định số 74/2019/NĐ-CP thay đổi; cụ thể, các mức vay được nâng lên như sau: đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng; thời hạn vay vốn cũng được tăng từ không quá 60 tháng lên tối đa 120 tháng.

Bên cạnh đó, về điều kiện bảo đảm tiền vay, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP quy định đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Về lãi suất vay vốn, đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Việc làm, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP sửa đổi theo hướng tăng lên bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo.

Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi một số nội dung khác liên quan đến điều kiện bảo đảm tiền vay đối với người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; huy động nguồn vốn để cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 08/11/2019.

Diễm Xuân

Tin đã đưa
  • Sở Tư pháp sơ kết công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm 2019 ( 02/10/2019 )
  • Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân lần đầu không phải nộp lệ phí ( 30/09/2019 )
  • Hướng dẫn xác định nguồn chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở ( 27/09/2019 )
  • Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2019 ( 24/09/2019 )
  • THÀNH LẬP QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM ( 23/09/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk