ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Ngày 14/12/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP thay thế Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 về hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

Qua 05 năm triển khai thi hành, Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP đã tạo cơ sở thuận lợi cho việc yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính đi vào nề nếp, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP cũng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: chưa hướng dẫn cụ thể việc xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường, chưa quy định rõ thời điểm có văn bản xác định hành vi trái pháp luật để người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của mình, khoảng thời gian không tính với thời hiệu yêu cầu bồi thường, chưa hướng dẫn đầy đủ, bao quát hết các loại văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ để người bị thiệt hại làm căn cứ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của mình, chưa quy định cụ thể về thủ tục giải quyết bồi thường: thụ lý đơn yêu cầu bồi thường, thiệt hại được bồi thường…

Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP  thay thế Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 và Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính. Thông tư liên tịch này khắc phục những bất cập, hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động giải quyết bồi thường, bảo đảm tốt hơn quyền của người bị thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính.

Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/01/2016./.

 

                                                                                                    Hải Anh

Tin đã đưa
  • Giờ mở cửa cửa hàng bán lẻ xăng dầu không sau 6h sáng và giờ đóng cửa nghỉ bán không trước 18h hàng ngày ( 04/05/2016 )
  • Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 ( 18/08/2015 )
  • THÔNG BÁO ( 18/02/2015 )
  • Từ ngày 01/01/2016, giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yêu tố nước ngoài cho UBND cấp huyện ( 22/01/2015 )
  • “Ngày pháp luật” – Ngày hội của toàn dân ( 06/11/2013 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk