ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp

Ngày 25/04/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp.

Theo đó, việc áp dụng xử phạt hành chính được quy định như sau: Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này là mức phạt tiền được áp dụng đối với cá nhân, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực Lâm nghiệp đối với cá nhân là 500 triệu đồng; tổ chức vi phạm áp dụng phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền với cá nhân có cùng hành vi và mức độ vi phạm, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực Lâm nghiệp đối với tổ chức là 1 tỷ đồng.

Cụ thể một số mức phạt về các hành vi vi phạm như sau:

- Hành vi săn bắn, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định của pháp luật bị phạt tiền từ 5-400 triệu đồng.

- Hành vi vận chuyển lâm sản không có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ hợp pháp nhưng lâm sản thực tế vận chuyển không phù hợp với hồ sơ đó bị xử phạt từ 5-500 triệu đồng.

- Hành vi tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản không có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ hợp pháp nhưng lâm sản không đúng với nội dung hồ sơ đó bị xử phạt từ 5- 500 triệu đồng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2019.

Hải Dương

Tin đã đưa
  • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021 ( 13/05/2019 )
  • Tích hợp các chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo ( 10/05/2019 )
  • Họp Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” cấp tỉnh ( 09/05/2019 )
  • Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2018 ( 08/05/2019 )
  • Bảo đảm quyền học tập văn hóa, chính trị cho vận động viên ( 07/05/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk