ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Bộ trưởng Lê Thành Long chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2019), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã có Thư chúc mừng gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp.

Trong Thư, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng chân thành gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Tư pháp lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Theo Bộ trưởng Lê Thành Long, phát huy truyền thống hơn 70 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam nhất là trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Những nỗ lực và thành tựu đạt được của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quí. Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Lê Thành Long biểu dương, ghi nhận và trân trọng những thành tích mà các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Tư pháp đã đạt được trong những năm qua.

Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020), Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp cần tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, ứng dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để tham gia tích cực và có hiệu quả hơn nữa vào việc thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng và chủ động đề xuất những giải pháp để kịp thời giải quyết những vấn đề mới, phức tạp của thực tiễn.

“Với truyền thống tốt đẹp vốn có của mình, chúng ta quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó vì sự phát triển của đất nước”, trong thư Bộ trưởng viết.

nguồn:phapluatxahoi.vn

Tin đã đưa
  • Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2019 ( 27/08/2019 )
  • QUAN TÂM CÁC THÔNG ĐIỆP VÀ KIẾN NGHỊ CỦA TRẺ EM TẠI DIỄN ĐÀN TRẺ EM TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2019 ( 26/08/2019 )
  • GIAO LƯU VỚI SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐẮK NÔNG NHÂN KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY TRUYỂN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP VIỆT NAM ( 26/08/2019 )
  • MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ( 23/08/2019 )
  • BÃI BỎ MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ( 22/08/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk