ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • CHI TIẾT VĂN BẢN Tìm kiếm
  Số / ký hiệu 01/2014/QĐ-UBND
  Nội dung trích yếu Phân công, phân cấp, quản lý dự án đầu tư, quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện Krông Ana
  Ngày ban hành 08/05/2014
  Hình thức văn bản Quyết định
  Cơ quan ban hành Huyện Krông Ana
  Ghi chú Hết hiệu lực (được bãi bỏ tại Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 07/8/2014)
  ----------------------------
  File đính kèm Download