ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • NGHỊ QUYẾT Tìm kiếm
  Số/ký hiệuNội dung trích yếuNgày ban hành
  01/2019/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cư M'gar tỉnh Đắk Lắk 24/04/2019
  02/2018/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 27/12/2018
  01/2018/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cư Kuin 19/12/2018
  03/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 28/12/2017 của HĐND huyện Krông Năng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 28/12/2017
  04/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định sử dụng nguồn kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Krông Năng từ năm 2018 28/12/2017
  01/2017/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 quy định cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020 30/06/2017
  02/2017/NQ-HĐND Về phát triển du lịch huyện Krông Năng giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2030 30/06/2017
  02/2016/NQ-HĐND Về việc sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện hỗ trợ thực hiện các công trình kết cấu hạ tầng cơ sở trên địa bàn huyện 30/12/2016
  05/2016/NQ-HĐND Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện Ea H’leo ban hành nội quy kỳ họp của HĐND huyện Ea H’leo khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 30/12/2016
  04/2016/NQ-HĐND Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện Ea H’leo về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Ea H’leo, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 30/12/2016
  03/2016/NQ-HĐND Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện Ea H’leo về quy hoạch xây dựng đo thị và điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Ea H’leo, giai đoạn 2017-2020 30/12/2016
  02/2016/NQ-HĐND Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện Ea H’leo Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ea H’leo, giai đoạn 2017-2020 30/12/2016
  01/2016/NQ-HĐND Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện Ea H’leo về việc Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tại trung tâm các xã, giai đoạn 2017-2020 30/12/2016
  05/2016/NQ-HĐND Quy định phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và trường học đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 04/08/2016
  04/2016/NQ-HĐND Quy định mức hôc trợ đầu tư xây dựng một số hạ tầng thiết yếu thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020 04/08/2016
  1 2 3 4