ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Văn bản do cơ quan hành chính nhà nước phát hành phải được tiếp nhận và phát hành bằng văn bản điện tử

 

Đây là nội dung quy định tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, trừ văn bản mật hoặc trường hợp bên gửi hoặc bên nhận chưa đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin, giải pháp kết nối, liên thông để phát hành, tiếp nhận văn bản điện tử, còn lại tất cả các văn bản do cơ quan hành chính nhà nước phát hành phải được tiếp nhận và phát hành bằng văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số chuyên dùng thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Còn Danh mục bắt buộc gửi văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp theo từng thời điểm.

Đầu mối tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử được quy định như sau:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận, phát hành văn bản điện tử thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Văn phòng các cơ quan chuyên môn (các sở, ban, ngành) thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận, phát hành văn bản điện tử thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý và theo Quy chế làm việc, Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị.

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; Bộ phận hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã là đầu mối, gửi nhận văn bản điện tử thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý và theo Quy chế làm việc, Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị mình.

Chi tiết văn bản xem tại vbpl.vn/daklak

            Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 09/8/2019./.

Hồng An

Tin đã đưa
  • Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp ( 03/09/2019 )
  • CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ( 30/08/2019 )
  • Bộ trưởng Lê Thành Long chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp ( 29/08/2019 )
  • Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2019 ( 27/08/2019 )
  • QUAN TÂM CÁC THÔNG ĐIỆP VÀ KIẾN NGHỊ CỦA TRẺ EM TẠI DIỄN ĐÀN TRẺ EM TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2019 ( 26/08/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk