ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

 Tổ chức bộ máy: gồm Giám đốc, Phó giám đốc, Đấu giá viên và các chuyên viên, nhân viên.

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

Di động

1

...

Giám đốc

02623 942 424

...

Email: 

2

Mai Thế Tạo

P. Giám đốc

02623 954 464

0905 119 565

Email: taomt@tuphap.daklak.gov.vn

3

Vũ Đình Tuệ

P. Giám đốc

02623 954 464

0913 434 151

Email: tuevd@tuphap.daklak.gov.vn

Trụ sở: Số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.