ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Quy định mới về mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đó, hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc Phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi với mức cụ thể như sau: đối với lợn con, lợn thịt các loại: 25.000 đồng/kg lợn hơi; đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: 30.000 đồng/kg lợn hơi.

Mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc công ty có vốn chi phối của doanh nghiệp lớn) trong trường hợp này là: 8.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn con, lợn thịt các loại; 10.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác. Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

Riêng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa và chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ, kỵ, ông bà, được hỗ trợ 500.000đ/con lợn đến ngày 31/12/2019 nhằm nâng cao các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng diệt các loại mầm bệnh đảm bảo duy trì đàn lợn giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch bệnh.

Về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương: các tỉnh miền núi, Tây Nguyên ngân sách trung ương hỗ trợ 80% mức ngân sách nhà nước hỗ trợ thiệt hại. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương 50% trở lên thì chủ động sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện. Đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50% thì ngân sách trung ương hỗ trợ 50% từ hỗ trợ ngân sách nhà nước. Đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn lại thì ngân sách trung ương hỗ trợ 70% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung được phân công tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ; đồng thời, quyết định hoặc trình HĐND cấp tỉnh xem xét quyết định mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật, với mức không thấp hơn ngày công lao động phổ thông tại địa phương (200.000 đồng/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết).

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành và hết hiệu lực ngày 31/12/2019.

Diễm Xuân

 

Tin đã đưa
  • Bộ Tài chính hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế ( 26/06/2019 )
  • Đắk Lắk triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ( 25/06/2019 )
  • Chính phủ quy định chi tiết điều kiện của người được đề nghị đặc xá ( 24/06/2019 )
  • Điều kiện và trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường ( 21/06/2019 )
  • Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019 ( 20/06/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk