ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Lịch công tác tuần từ ngày 10/12 đến 14/12/2018
NỘI DUNG
THAM DỰ CHỦ TRÌ
THỨ HAI
10/12
Sáng
 
 
Chiều
Dự họp công bố Quyết định kiểm tra số 990/QĐ-TTCP ngày 21/11/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra thực hiện Kết luận Thanh tra số 1240/KL-TTCP ngày 19/5/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ.
Đ/c Y Pôl Tơr
(P. Giám đốc)
Cả ngày
 
 
THỨ BA
11/12
Sáng
Dự họp UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của công dân.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Dự buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ kiểm tra công tác CCHC tại Sở Xây dựng.
Đ/c Y Pôl Tơr
(P. Giám đốc)
Dự buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ kiểm tra công tác CCHC tại UBND thành phố Buôn Ma Thuột.
Chiều
Dự buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.
Đ/c Nguyễn Minh Thuận
(Giám đốc)
Cả ngày
 
 
THỨ TƯ
12/12
Sáng
Dự Hội nghị UBND tỉnh tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và gặp mặt, đối thoại các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
Đ/c Y Pôl Tơr
(P. Giám đốc)
Chiều
Dự họp UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của công dân.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Cả ngày
 
 
THỨ NĂM
13/12
Sáng
Dự họp UBND tỉnh giải quyết vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Đ/c Nguyễn Minh Thuận
(Giám đốc)
Dự họp UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Tiến Phú, địa chỉ số 02, khối 02, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Dự họp UBND tỉnh để chuẩn bị nội dung đối thoại với công dân, trước khi giải quyết khiếu nại của công dân.
Đ/c Y Pôl Tơr
(P. Giám đốc)
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
THỨ SÁU
14/12
Sáng
Dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 12 năm 2018.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Chiều
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.
Lãnh đạo Sở
Cả ngày
 
 
 
Tin đã đưa
  • Lịch công tác tuần từ ngày 03/12 đến 07/12/2018 ( 30/11/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 26/11 đến 30/11/2018 ( 26/11/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 19/11 đến 23/11/2018 ( 19/11/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 12/11 đến 16/11/2018 ( 12/11/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 05/11 đến 09/11/2018 ( 05/11/2018 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk