ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Hiện nay, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 và chủ trương tạm dừng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người của Thủ tướng Chính phủ, một số tà đạo, đạo lạ, hiện tượng tôn giáo cực đoan đang có biểu hiện đẩy mạnh hoạt động, tuyên truyền về ngày tận thế, hù dọa, lôi kéo người tin theo để trục lợi, thông qua hoạt động từ thiện nhân đạo để tạo dựng hình ảnh, gây dựng thiện cảm, tìm chỗ đứng trong xã hội; một số cá nhân cực đoan trong tôn giáo đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh trật tự. 

Trước tình hình đó, ngày 27/3/2020, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có Công văn số 237/TGCP-TL về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín tín ngưỡng tôn giáo. Thực hiện Công văn này, nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2782/UBND-NC ngày 01/4/2020 yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Thứ nhất, cùng với việc tạm dừng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người để cùng phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao cảnh giác và tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động lôi kéo, kích động tập trung đông người của các tà đạo, đạo lạ, tổ chức Thanh hải Vô thượng sư, Pháp luân công và hoạt động của các giáo phái Tin lành cực đoan (như “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, “Ân điển cứu rỗi”, “Con đường ân huệ”, “Tân thiên địa”…).

Thứ hai, xử lý nghiêm theo pháp luật đối với các hành vi: tuyên truyền, phổ biến các thông tin sai sự thật, gây hoang mang về dịch bệnh; các hành vi lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan và hành vi lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi.

Thứ ba, cảnh giác với các khoản quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các tổ chức, cá nhân mang danh nghĩa tôn giáo nhưng chưa rõ về nguồn gốc, giáo lý và tính hợp pháp của tôn giáo đó. Trường hợp nghi ngờ, yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương thẩm định, đề xuất nhằm đảm bảo vừa huy động được các nguồn lực hợp pháp cho công tác phòng chống dịch vừa tránh sự lợi dụng của “tà đạo”.

Thứ tư, ngay sau khi hết dịch bệnh COVID-19, sớm đưa các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thuần túy, hợp pháp trở lại bình thường theo quy định của pháp luật, ngăn chặn việc cố tình kéo dài hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại tư gia nhằm biến nhà riêng thành nơi thờ tự.

Diễm Xuân

Tin đã đưa
  • Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh ( 17/04/2020 )
  • Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ( 16/04/2020 )
  • Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh ( 16/04/2020 )
  • Thống nhất kiến nghị Thủ tướng về việc tiếp tục thực hiện “cách ly xã hội” ( 15/04/2020 )
  • Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ( 15/04/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk