ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • CHỈ THỊ Tìm kiếm
  Số/ký hiệuNội dung trích yếuNgày ban hành
  03/2016/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Ea Hleo 16/06/2016
  01/2016/CT-UBND Tăng cường thực hiện quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản dịch, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Ea H'leo 04/04/2016
  03/2015/CT-UBND Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện 14/07/2015
  02/2015/CT-UBND Tăng cường thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Ea H'leo 24/03/2015
  09/2014/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phí, lệ phí trên địa bàn huyện Ea H'leo 25/11/2014
  01/2014/CT-UBND Bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã 20/11/2014
  07/2014/CT-UBND Tăng cường tổ chức thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Ea H'leo 10/10/2014
  01/2014/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Krông Búk 09/10/2014
  06/2014/CT-UBND Tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện 17/09/2014
  05/2014/CT-UBND Về tăng cường công tác xây dựng, quản lý khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện Ea H'leo 07/07/2014
  04/2014/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý, vận hành và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện 11/06/2014
  03/2014/CT-UBND Tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện 28/05/2014
  02/2014/CT-UBND Tăng cường quản lý Nhà nước đối với Dân di cư tự do trên địa bàn huyện Ea H'leo 05/05/2014
  01/2014/CT-UBND Tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện 21/03/2014
  01/2014/CT-UBND Tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện Krông Năng 22/01/2014
  1 2 3 4