ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Sáng ngày 02/12/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh phổ biến, quán triệt các luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Đồng chí Phan Thị Hồng Thắng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đại biểu là đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, đại diện báo cáo viên pháp luật tỉnh; các đại biểu là đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị có liên quan tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố.

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 10 luật, gồm: Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Thanh niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Đây là những văn bản luật có ý nghĩa quan trọng trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực: doanh nghiệp; đầu tư; đầu tư theo phương thức đối tác công tư; hòa giải, đối thoại tại tòa án; thanh niên; xây dựng; ban hành văn bản quy phạm pháp luật; giám định tư pháp; phòng, chống thiên tai; tổ chức Quốc hội và xây dựng.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên pháp luật của tỉnh đã trực tiếp phổ biến nội dung cơ bản của 04 luật (Luật Đầu tư; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng), các luật còn lại được cung cấp tài liệu đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để tiếp tục nghiên cứu và tổ chức phổ biến, quán triệt theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phan Thị Hồng Thắng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xác định đây là khâu đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đưa pháp luật đi vào cuộc sống. Trên tinh thần đó, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh; các đồng chí thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và báo cáo viên pháp luật các cấp tùy theo chức năng, nhiệm vụ, cần quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng tuyên truyền./.

Nguyễn Bình

Tin đã đưa
  • Ký kết Quy chế phối hợp liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn ( 27/11/2020 )
  • Sở Tư pháp Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn công tác pháp chế năm 2020 ( 25/11/2020 )
  • Tổ chức hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2020 ( 23/11/2020 )
  • Kiểm tra công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ( 20/11/2020 )
  • Quy định mới về việc ban hành thủ tục hành chính trong văn bản QPPL của chính quyền địa phương ( 18/11/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk