ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • CHI TIẾT VĂN BẢN Tìm kiếm
  Số / ký hiệu 01/2014/NQ-HĐND
  Nội dung trích yếu Thông qua đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020 của huyện
  Ngày ban hành 25/07/2014
  Hình thức văn bản Nghị quyết
  Cơ quan ban hành Huyện Krông Ana
  Ghi chú
  ----------------------------
  File đính kèm Download