ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Các văn bản quy phạm pháp luật được thông qua tại Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân tỉnh Khóa IX

Ngày 10/7/2019 tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh Khóa IX đã thông qua 05 Nghị quyết quy phạm pháp luật, gồm: Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND về bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND quy định mức ăn hàng ngày đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Các nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019.

Quang cảnh Kỳ họp

Đây là những văn bản pháp luật quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

 Trọng Đức

 

Tin đã đưa
  • Quy định về số lượng, mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng thuộc các xã, phường, thị trấn ( 02/08/2019 )
  • Một số quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa ( 01/08/2019 )
  • Hội nghị trực tuyến Sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 ( 30/07/2019 )
  • Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng năm 2019” ( 29/07/2019 )
  • Sở Tư pháp dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ và thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng tại đơn vị kết nghĩa ( 26/07/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk