ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN
DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Loại văn bản Khác
Trích yếu Thực hiện Công văn số 1880-CV/BTGTU ngày 10/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đề nghị đăng tải Báo cáo chính trị để lấy ý kiến góp ý của Nhân dân
Nội dung

Đường link dự thảo: Tại đây

File đính kèm
Gửi ý kiến đóng góp
Họ tên
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Đơn vị công tác
Tiêu đề
Đính kèm
Nội dung góp ý
 
Các ý kiến khác