ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • CHI TIẾT VĂN BẢN Tìm kiếm
  Số / ký hiệu 12/2008/NQ-HĐND
  Nội dung trích yếu Phê chuẩn Chương trình phát triển kinh tế - xã hội buôn Đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ của huyện Cư M'gar đến năm 2010 và định hướng 2015
  Ngày ban hành 25/12/2008
  Hình thức văn bản Nghị quyết
  Cơ quan ban hành Huyện Cư M'gar
  Ghi chú
  ----------------------------
  File đính kèm Download