ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • HUYỆN CƯ KUIN Tìm kiếm
  Số/ký hiệuNội dung trích yếuNgày ban hành
  01/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành 19/09/2019
  01/2018/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cư Kuin 19/12/2018
  01/2017/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật 11/08/2017
  01/2015/NQ-HĐND Nghị quyết quy định cơ cấu nguồn vốn đầu tư XDCS hạ tầng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Cư Kuin 31/12/2015
  01/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện 25/06/2015
  01/2014/NQ-HĐND Thông qua Quy hoạch chi tiết xây dựng Đô thị mới Trung Hòa (tỷ lệ 1/500), huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk 31/12/2014
  07/NQ-HĐND Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2015 31/12/2014
  02/2014/NQ-HĐND Cơ cấu huy động đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn huyện Cư Kuin 28/07/2014
  01/2014/CT-UBND Tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện 21/03/2014
  02/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 03/12/2013
  01/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện 03/12/2013
  01/2013/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin 01/04/2013
  10/NQ-HĐND Đề án xây dựng nông thôn mới huyện CưKuin 28/12/2012
  01/2011/NQ-HĐND Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện 22/05/2011
  10/2010/NQ-HĐND Quy hoạch chung xây dựng Đô thị mới Trung Hòa, huyện CưKuin 22/07/2010
  1 2