ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Kế hoạch Ngoại giao Văn hóa năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 của tỉnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh đến bạn bè quốc tế, qua đó thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bền vững; tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành về vị trí và tầm quan trọng của công tác Ngoại giao Văn hóa trong giai đoạn hiện nay; phát huy vai trò trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức hữu nghị và các cá nhân trên địa bàn tỉnh trong công tác Ngoại giao Văn hóa năm 2019 và những năm tiếp theo, ngày 21/5/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4045/KH-UBND về Ngoại giao Văn hóa năm 2019 trên địa bàn tỉnh, gồm các hoạt động cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 của tỉnh; giới thiệu các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh liên quan đến Ngoại giao Văn hóa; giới thiệu hình ảnh, con người, thế mạnh, tiềm năng, cơ hội hợp tác, đầu tư về văn hóa, du lịch của tỉnh với bạn bè quốc tế.

2. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa như: tạo điều kiện để đoàn nghệ thuật của tỉnh Jeollabuk – Hàn quốc đến biểu diễn chương trình “Yeongsan Jakbub” (di sản phi vật thể số 18 của tỉnh Jeollabuk); tham dự Lễ hội âm thanh quốc tế lớn nhất Hàn quốc; tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Yoga thế giới; hoạt động giao lưu nhân dân giữa các tổ chức đoàn thể; tham gia liên hoan tiếng hát Pháp ngữ khu vực Miền Trung – Tây Nguyên mở rộng lần thứ V năm 2019; hưởng ứng các hoạt động chúc mừng nhân ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với một số quốc gia.

Để đảm bảo Kế hoạch thực hiện đạt kết quả, UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung trong Kế hoạch và các hoạt động Ngoại giao Văn hóa phát sinh trong năm 2019; có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai thực hiện và đề xuất giải pháp nội dung cần điều chỉnh bổ sung để UBND tỉnh xem xét.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chủ động làm việc với Sở Tài chính để thẩm định nội dung kế hoạch thực hiện chi tiết liên quan đến nhiệm vụ được phân công kèm theo dự trù kinh phí thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động ngoại giao văn hóa được triển khai phải đảm bảo chủ động, có trọng tâm, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh năm 2019. Ngoại giao văn hóa phải gắn với Ngoại giao Kinh tế, chính trị và đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với bạn bè quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

X.L

Tin đã đưa
  • Huyện Ea H’leo tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” ( 07/06/2019 )
  • Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn ( 06/06/2019 )
  • Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết Luật Chăn nuôi ( 04/06/2019 )
  • SỞ TƯ PHÁP THAM DỰ GIẢI VIỆT DÃ TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT BUÔN MA THUỘT LẦN THỨ 4 NĂM 2019 ( 03/06/2019 )
  • Sở Tư pháp tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 tại buôn kết nghĩa ( 31/05/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk