ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Lịch công tác tuần từ ngày 08/10 đến 12/10/2018
NỘI DUNG
THAM DỰ CHỦ TRÌ
THỨ HAI
08/10
Sáng
Dự họp UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của công dân.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Chiều
Dự họp UBND tỉnh để triên khai các nội dung chuẩn bị cho Đoàn công tác của UBND tỉnh tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Nhật Bản năm 2018.
Đ/c Phạm Văn Phước
(P. Giám đốc)
Dự họp UBND tỉnh thống nhất nội dung giải quyết khiếu nại của công dân.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Cả ngày
 
 
THỨ BA
09/10
Sáng
 
 
Chiều
 
 
Cả ngày
Dự Hội nghị Tỉnh ủy (mở rộng) lần thứ 16.
Đ/c Nguyễn Minh Thuận
(Giám đốc)
THỨ TƯ
10/10
Sáng
Dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 - tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.
Lãnh đạo Sở
Chiều
Dự Hội nghị giao ban công tác Nội chính quý III năm 2018.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Cả ngày
Dự tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2018 của Lãnh đạo UBND tỉnh.
Đ/c Y Pôl Tơr
(P. Giám đốc)
THỨ NĂM
11/10
Sáng
Dự họp UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của công dân.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Chiều
Dự họp UBND tỉnh để thống nhất ý kiến, quan điểm giải quyết khiếu nại của công dân.
Đ/c Phạm Văn Phước
(P. Giám đốc)
Cả ngày
 
 
THỨ SÁU
12/10
Sáng
Dự Hội nghị giao ban các Cụm tổ chức cơ sở Đảng quý III năm 2018 (Cụm số II).
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Chiều
Dự Hội nghị Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2018.
Đ/c Phạm Văn Phước
(P. Giám đốc)
Cả ngày
 
 
 

 

Tin đã đưa
  • Lịch công tác tuần từ ngày 01/10 đến 05/10/2018 ( 01/10/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 24/9 đến 28/9/2018 ( 23/09/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 17/9 đến 21/9/2018 ( 17/09/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 10/9 đến 14/9/2018 ( 08/09/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 03/9 đến 07/9/2018 ( 31/08/2018 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk