ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • THỊ XÃ BUÔN HỒ Tìm kiếm
  Số/ký hiệuNội dung trích yếuNgày ban hành
  01/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, có chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thị xã ban hành 12/06/2017
  02/2016/QĐ-UBND Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/08/2016
  01/2014/CT-UBND Bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã 20/11/2014
  03/2014/QĐ-UBND Điều chỉnh bổ sung một số điều trong Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Nghĩa trang thị xã Buôn Hồ được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND thị xã Buôn Hồ 07/10/2014
  02/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn thị xã 14/08/2014
  01/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thị xã 13/05/2014
  01/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND thị xã và Liên đoàn lao động thị xã Buôn Hồ 13/11/2013
  4372/QĐ-UBND Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của UBND thị xã Buôn Hồ 29/10/2013
  4236/QĐ-UBND Ban hành nội dung và thang điểm thi đua khối cơ quan, đơn vị và xã, phường trên địa bàn thị xã Buôn Hồ 10/10/2013
  05/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Nghĩa trang thị xã Buôn Hồ 30/11/2012
  03/2012/QĐ-UBND Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ 15/11/2012
  01/2012/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý và đăng ký hộ tịch trên địa bàn thị xã Buôn Hồ 21/05/2012
  01/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ UBND thị xã Buôn Hồ 12/04/2012
  05/2011/CT- UBND Chấn chỉnh công tác quản lý đô thị và kiến trúc đô thị 13/10/2011
  01/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2011-2016 14/07/2011
  1 2