ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Lịch công tác tuần từ ngày 26/11 đến 30/11/2018
NỘI DUNG
THAM DỰ CHỦ TRÌ
THỨ HAI
26/11
Sáng
 
 
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
THỨ BA
27/11
Sáng
 
 
Chiều
 
 
Cả ngày
Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh.
Đ/c Nguyễn Minh Thuận
(Giám đốc)
THỨ TƯ
28/11
Sáng
Dự họp UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của công dân.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
THỨ NĂM
29/11
Sáng
Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP – tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.
Đ/c Y Pôl Tơr
(P. Giám đốc)
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
THỨ SÁU
30/11
Sáng
Dự Hội nghị UBND tỉnh về phổ biến, quán triệt các Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua, tại kỳ họp thứ 5.
Đ/c Nguyễn Minh Thuận
(Giám đốc)
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Chiều
Họp Giao ban Sở.
Lãnh đạo Sở
Cả ngày
 
 
 

 

Tin đã đưa
  • Lịch công tác tuần từ ngày 19/11 đến 23/11/2018 ( 19/11/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 12/11 đến 16/11/2018 ( 12/11/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 05/11 đến 09/11/2018 ( 05/11/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 29/10 đến 02/10/2018 ( 29/10/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 22/10 đến 26/10/2018 ( 21/10/2018 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk