ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Lịch công tác tuần từ ngày 03/12 đến 07/12/2018
NỘI DUNG
THAM DỰ CHỦ TRÌ
THỨ HAI
03/12
Sáng
Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2018.
Đ/c Nguyễn Minh Thuận
(Giám đốc)
Dự họp UBND tỉnh để xem xét, thống nhất trình HĐND tỉnh Nghị quyết về xử lý các trường hợp thu hồi đất từ các doanh nghiệp nhà nước để giao đất, cho thuê đất cho doanh nghiệp khác thực hiện dự án không qua đấu giá quyền sử dụng đất liên quan kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
Đ/c Y Pôl Tơr
(P. Giám đốc)
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
THỨ BA
04/12
Sáng
 
 
Chiều
 
 
Cả ngày
Dự Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa IX.
Đ/c Nguyễn Minh Thuận
(Giám đốc)
THỨ TƯ
05/12
Sáng
 
 
Chiều
 
 
Cả ngày
Dự Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa IX.
Đ/c Nguyễn Minh Thuận
(Giám đốc)
THỨ NĂM
06/12
Sáng
 
 
Chiều
 
 
Cả ngày
Dự Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa IX.
Đ/c Nguyễn Minh Thuận
(Giám đốc)
THỨ SÁU
07/12
Sáng
Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thi hành, Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017) do Bộ quốc phòng tổ chức - tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.
Đ/c Y Pôl Tơr
(P. Giám đốc)
Dự họp UBND tỉnh giải quyết một số vướng mắc trong giải quyết thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh và làm việc với Tập đoàn Vingroup liên quan đề xuất các dự án đầu tư.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
THỨ BẢY
08/12
Sáng
 
 
Chiều
Tham dự buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
(Giám đốc)
 
Cả ngày
 
 

 

Tin đã đưa
  • Lịch công tác tuần từ ngày 26/11 đến 30/11/2018 ( 26/11/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 19/11 đến 23/11/2018 ( 19/11/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 12/11 đến 16/11/2018 ( 12/11/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 05/11 đến 09/11/2018 ( 05/11/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 29/10 đến 02/10/2018 ( 29/10/2018 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk